Komitet Honorowy


Jadwiga Czartoryska

Krystian Zimerman

Daniel Barenboim

Paul Van Nevel

Jean Tubery

Alain Duault

Paweł Łukaszewski

Jacek Kaspszyk

koncerty 1999

FREDERIC CHOPIN FESTIVAL 1999 Koncert Janusza Olejniczaka w Waszyngtonie-Kreeger Museum