Komitet Honorowy


Jadwiga Czartoryska

Krystian Zimerman

Daniel Barenboim

Paul Van Nevel

Jean Tubery

Alain Duault

Paweł Łukaszewski

Jacek Kaspszyk

Kontakt

Ms. Małgorzata Markowska

Prezes Fundacji:
Małgorzata Markowska
tel.: +32 474 923 747
Pomoc prawna dr Andrzej Chełchowski